Grafik Komunikasi Teknikal

Grafik Komunikasi Teknikal (3771) merupakan matapelajaran MPEI KSSM bagi menggantikan subjek Lukisan Kejuruteraan di Sekolah Harian Biasa dan Sekolah Berasrama Penuh yang terpilih.

Gerbang Perkongsian Pintar Grafik Komunikasi Teknikal & Lukisan Kejuruteraan