Category Archives: 11- Tangen

2015 – Tangen

2015 01 Bulatan

2015 02 Tangen dengan 1 titik di luar

2015 03 Tangen dengan 1 titik di lilitan

2015 04 Tangen garisan luar BASIKAL

2015 05 Tangen garisan dalam CERMIN MATA

2015 06 Tangen Bulatan Dalam dan Luar

2015 07 Tangen Rx Lelayang

2015 08 Tangen Rx Mata Angin

2015 09 Tangen Contoh Soalan 1

2015 10 Tangen Contoh Soalan 2

2015 11 Tangen Contoh Soalan 3

2015 12 Tangen Jangka Lukis

2013 – Tangen

2013 01 Pengenalan Tangen

2013 02 Tangen Garis menyentuh 1 titik diluar

2013 03 Tangen Basikal dan Cermin mata

2013 04 Tangen bulatan menyentuh dalam dan luar

2013 05 Tangen Rx Arah mata angin

2013 06 Tangen Rx Lelayang

2013 07 Tangen contoh 2

2013 07 Tangen Contoh 1

2013 08 Tangen contoh 4